Silvia Born, Simon H. Sundermann, Christoph Russ, Raoul Hopf, Carlos Ruiz, Volkmar Falk, Michael Gessat
Hanqi Guo, Jiang Zhang, Richen Liu, Lu Liu, Xiaoru Yuan, Jian Huang, Xiangfei Meng, Jingshan Pan
Hui Zhang, Jianguang Weng, Guangchen Ruan
David Guenther, Alec Jacobson, Jan Reininghaus, Hans-Peter Seidel, Olga Sorkine-Hornung, Tino Weinkauf
Attila Gyulassy, David Guenther, Joshua A. Levine, Julien Tierny, Valerio Pascucci
Gustavo Mello Machado, Filip Sadlo, Thomas Muller, Thomas Ertl
Sean Arietta, Alexei Efros, Ravi Ramamoorthi, Maneesh Agrawala
Harish Doraiswamy, Nivan Ferreira, Theodoros Damoulas, Juliana Freire, Claudio Silva

Pages